Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi är på väg åt rätt håll"

/

Övik Energis andra tertialrapport har nu släppts. Den visar ett minusresultat om 2,6 miljoner kronor efter finansnetto.

Annons

I dag släppte Övik Energi sin andra tertialrapport för i år. Koncernresultatet talar om minus 2,6 miljoner kronor efter finansnetto.

Men siffran ger långt ifrån en rättvisande bild av bolaget. Det har skett väldigt mycket under året och Övik Energi genomgår en omstrukturering.
– Om vi ser det korrigerade resultatet, perioden januari till augusti, landar vi på minus 51,9 miljoner kronor. Jämfört med samma period förra året är det en försämring. Då var siffran minus 37,4 miljoner kronor, säger Kristina Säfsten, vd, Övik Energi.

Differensen mellan resultatet från förra året och årets korrigerade resultat, förklaras i huvudsak med prisförändringar som legat bortom bolagets kontroll. Och orsaken har identifierats:
Elpris- och priset på elcertifikat ger en direkt negativ resultatpåverkan om minus 25 miljoner kronor.
– Om man lägger de 25 miljonerna på förra årets jämförelseresultat blir bilden något ljusare. Då kan vi konstatera att vi har "återhämtat" närmare 10 miljoner kronor på egen hand.
– Vi har bland annat minskat på kostnader och varit återhållsamma på personalsidan, fortsatt optimerat driften av kraftvärmeverket samt fått större leveranser av ånga. Vi är på väg åt rätt håll i verksamheten.

Den mest positiva aspekten i detta är att finna i Domsjö Fabriker.
– Det vi ser nu är efterlängtat och något vi hoppats på länge. Området har ett ökat behov av ånga och därmed får vi leverera allt högre volymer. Detta kring elpriser och industrins behov är någonting jag verkligen vill betona.
– Jag tror det finns en större insikt om att vi i dag bedriver verksamheter där vi är mer exponerade mot saker som sker i vår omvärld. Inte minst konjunkturen och hur det går för våra kunder vid fabriksområdet. Och detta måste man ta höjd för.

De specifika årseffekterna som har lyfts ur det korrigerade koncernresultatet är: försäljningen av Domsjö Vatten (23,4 miljoner kronor), minskade koncernavskrivningar av nu fusionerade HPAB/HEAB (18,9 miljoner kronor) samt intressebolag – Sekab/Nekab (7 miljoner kronor).
Det sistnämnda kan noteras. Sekabkoncernen går allt bättre.
– Vi har överlämnat en teknikutredning till våra ägare som bedöms kunna ge resultatförbättringar i storleksordningen 30 miljoner kronor. Sedan har vi vårat eget åtgärdsprogram som kan ge mellan 25-28 miljoner kronor ytterligare.

Sedan kommer frågan om kapitaltillskott som inte minst hänger ihop med soliditet och avkastningskraven på Övik Energi.
– Det jag hoppas på är vi får ett nödvändigt tillskott som ger trygghet i bolaget. En situation där vi riskerar att behöva be om kapitaltillskott från gång till annan är naturligtvis allt annat än önskvärd, säger Kristina Säfsten.

Annons
Annons
Annons