Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utvärdering av sju års skogspolitik i Sverige

ÖRNSKÖLDSVIK. Återväxten har blivit sämre och miljöhänsynen bättre. Så sammanfattar Skogsstyrelsen uppfyllelsen av de mål som ligger till grund för rådande skogspolitik. En slutsats som får ansvarig minister att fundera på åtgärder.

Annons

Skogsstyrelsens utredning som granskat effekten av de senaste sju årens skogspolitik visar att skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog för naturvård ökat, liksom statens anslag för naturreservat och biotopskydd.
Men utredningen visar också på flera brister i produktionen. 26 procent av föryngringarna är i dag underkända och röjning i ungskogarna har legat på en alldeles för låg nivå sedan början av 90-talet.
Det röjs alldeles för lite och planteringarna kanske inte alltid har gjort vad man förväntat sig, säger Norra Skogsägarnas regionchef, Ulf Linder.
Att närmare en tredjedel av föryngringarna inte håller måttet ger sämre plantskogar än tidigare, och gör att generationers möjlighet att nyttja avkastningen av skogen försämras. Ett resultat som enligt Skogsstyrelsens utredning beror på att återinvesteringarna minskade i början av 90-talet.

OROVÄCKANDE
Att föryngringsresultatet försämrats sedan den förra utvärderingen är oroväckande. Att vi planterar ny skog efter avverkning är avgörande för kommande generationers möjligheter att välja vad man vill producera, säger Ulrika Messing, minister med ansvar för frågor som rör skogsbruket.
Skogsägare markbereder och gallrar också i avsevärt mindre utsträckning än tidigare.
Man kan dra en liknelse med morotslandet. Gallrar du inte, glesar du inte ur och tar bort allt annat som växer där, blir det inte mycket till morötter heller, säger Ulf Linder.

EN RESURSFRÅGA
Att röjningen i ungskogar försämrats i jämförelse med tidigare kan bero på avskaffandet av röjningsplikt och bidrag för röjning, men brist på röjning kan enligt utredningen också vara en kompetensfråga.
Till viss del tror jag att det är en utbildningsfråga, men sen är det en resursfråga också. Om man tittar långt tillbaka, till tiden med beredskapsjobb och bidrag till röjning, så var det en tid då det röjdes väldigt mycket. Kanske till och med det som inte var nödvändigt att röja, säger Ulf Linder.
Regeringens slutsats är att skogspolitikens mål och inriktning bör ligga fast, men att insatser bör utvecklas och förstärkas för att de skogspolitiska målen ska nås fullt ut. Regeringen avser därför att i höst återkomma med en proposition med förslag till eventuella åtgärder.

BODIL RESARE

Annons
Annons
Annons