Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukhuset riskerar förlora vårdplatser

ÖRNSKÖLDSVIK. Örnsköldsviks hälso- och sjukvårdsförvaltning ska spara tio
miljoner kronor i år, vilket motsvarar 20 vårdplatser.
En utredning pågår, vilken framför allt inriktar sig på
koncentration av kirurgiska vårdplatser. Ledningsgruppen ska diskutera neddragningen på måndag.

Annons

Sollefteå ska spara lika många vårdplatser som Örnsköldsvik och Härnösands sjukhus åtta platser, som en konsekvens av utredningen om kärnprocesserna som pågått inom landstinget de
senaste åren.
Vid Örnsköldsviks sjukhus finns för närvarande två kirurgavdelningar och det tycks vara inom kirurgin som besparingar i första hand ska ske.
Det pågår ett utredningsarbete som handlar om en koncentration av kirurgplatserna till flygel
Väster istället för en avdelning på Wemer, men i sak handlar det om färre vårdplatser totalt, säger sjukhusdirektör Jan Sundqvist.
Det tycks vara kirurgen avdelning 2 som är aktuell för neddragningar, då det var just den avdelningen som planerades inrymmas i Wemerbyggnaden.
Men det kan också bli indragning att ett antal platser inom geriatrisk rehabilitering vårdplatser för träning av äldre, med sex platser.

SPARBETING PÅ TIO MILJONER
Vi tittar på olika alternativ och förslaget ska föreläggas ledningsgruppen på måndag i nästa vecka. Det finns ett krav sedan förra året att vi ska spara 20 vårdplatser och tio miljoner kronor. De förslag som fanns i kärnprocessutredningen blev inget av, istället fick vi ett sparbeting, säger Jan Sundqvist.
Berörda avdelningar på sjukhuset har fått information. Utredningens förslag har varken synats av ledningsgruppen eller förhandlats med de fackliga organisationerna. Berörd personal är oroad, det är inom kirurgin specialistläkarna som opererar är placerade. Kirurgerna ansvarar för alla typer av operationer i samverkan med
intensiven, operationscentrum och narkosenheten. Akutsjukvårdens hjärta som många uttrycker det. Obekräftade uppgifter gör gällande att kirurgläkare är kritiska till förslaget.
Kirurgens avdelning 1 med 16 vårdplatser har omvårdnad om bland annat kärlpatienter. Avdelning 2 med 15 vårdplatser har omvårdnad om lapraskopipatienter, gallopererade med flera.
Utvecklingen går i den riktningen att behovet av slutenvårdsplatser förändras. Tittar man på den medicinska utvecklingen övergår den allt mer till dagkirurgiska och polikliniska former, där patientens omvårdnadstid per tillfälle blir kortare, säger Jan
Sundqvist.

PRIMÄRVÅRDEN OCH KOMMUN
Med dagkirurgi menas operation med narkos och med polikliniska operationer - operation med lokal bedövning. I båda fallen kan patienten gå hem samma dag eller
stanna för observation något dygn.
Inom kirurgin bedrivs verksamheten till viss del akut och till viss del planerad. Det gäller att
hitta en balans mellan efterfrågan och tillgång på resurser, säger Jan Sundqvist.
Sjuksköterskefackets lokalordförande, Britt-Marie Johansson, är direkt berörd av indragningarna
inom kirurgen.
Förslaget är inte förhandlat utan vi personal har fått information om att det ska sparas tio miljoner. Enligt den informationen
skulle det finnas för mycket vårdplatser som inte utnyttjats på kirurgen, och det fanns visst statistik på det. När vi inte fått se förslaget på papper och kan granska beläggningsstatistiken är det svårt att bemöta, säger Britt-Marie
Johansson, vårdförbundet.
Konsekvenserna om en kirurgavdelning dras in kan bli att medicinkliniken får ta över patienter som annars skulle ha vårdats där.
Det är dalar och toppar på
kirurgvårdplatserna, det är inte som på medicin som har en hög och jämn belastning. Kirurgavdelningarna har fungerat som en buffert för medicin och ortopeden när de haft överbeläggningar. Vi
funderar mycket på vad en indragen kirurgavdelning kan betyda för belastningen på medicin, och vad det kan innebära för kommunen och primärvården, säger Britt-Marie Johansson.

EVA GIDLUND

Annons
Annons
Annons