Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Själevadsbron har påbörjats

SJÄLEVAD. I går var det byggstart för både den nya Själevadsbron och Målevägen, två mycket efterlängtade byggprojekt i Örnsköldsvik.
Dessutom påbörjas i
dagarna en ombyggnad av korsningen i Hörnett från
trafikljus till cirkulationsplats.

Annons

Ombyggnaden av Själevadsbron innebär att den nu stängs av för all trafik fram till färdig bro.
Avstängningen gäller även för cyklister och fotgängare. Den nya bron ska slutbesiktas den 20 september i år.
Skanska har efter anbudsförfarande fått uppdraget att bygga bron för 13,5 miljoner kronor. Det blir en betongbågebro precis som den nuvarande bron som blev klar 1932. Det nuvarande betongvalvet är i gott skick och kommer att
användas under byggtiden. Två nya betongbågar kommer att byggas vid sidan om det nuvarande valvet. Dessa nya betongbågar kommer sedan att bära upp den nya bron. Nuvarande valvet blir kvar men får ingen bärande funktion. Däremot används valvet för att bära upp gjutformen när den nya bron byggs.
Vi har tagit in anbud som visar att en rivning skulle kosta 916 000 kronor, säger avdelningschef Ove Sedin, tekniska kontoret. Vi kan nu spara in den summan och dessutom använda bron under byggtiden.

DÅLIGT SKICK
Den nuvarande bron byggdes 1932 för 10 tons fordonsvikt. Farbanan och räcket är i mycket dåligt skick och fordonsvikten är be
gränsad till fyra ton vilket gör att den varit stängd för buss- och lastbilstrafik i många år.
Den nya bron får full bärighet och två körfält samt en tre meter bred gång- och cykelbana på ena sidan.
Kommunen har fått 2,1 miljoner kronor i statsbidrag vilket är en stor framgång för tekniska kontoret.
Ove Sedin räknar med att kostnadsberäkningen och anbudssumman skall hålla. Det enda osäkra momentet är pålningen.
Medellängden på pålarna är
beräknad till 20 meter på södra
sidan och 25 meter på den norra. Om ännu längre pålar behövs kan det bli fördyringar. Det kan också tänkas att pålningen blir billigare än beräknat.

KRAFTIG FÖRSENING
Ove Sedin håller med om att
både Själevadsbron och Målevägen är kraftigt försenade.
Det beror främst på att ett omtag måste göras när den nya miljöbalken kom. Helt plötsligt ställdes krav om att miljökonsekvensbeskrivningar skulle upprättas och det har lett fram till att båda
projekten blivit rejält försenade. Det känns skönt att båda nu
kommit igång.
Ove Sedin säger att två entreprenörer låg nära varandra i pris. Fördelen med Skanskas anbud är att det blir en betongbågebro även i fortsättningen med lokal produktion av hela bron. Alternativet var en bro på stålbalkar som tillverkats i Finland.

SVEN LINDBLOM

Annons
Annons
Annons