Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies
Detta är en annons
Annons

Ö-vik får elsanerat rum på sjukhuset

HÄRNÖSAND. Ett elsanerat undersökningsrum föreslås vid akutmottagningen i Örnsköldsvik med byggstart år 2003. Kostnaden beräknas till mellan 150 000 och 200 000 kronor.

Även akutmottagningen vid Sundsvalls sjukhus föreslås inrätta ett elsanerat undersökningsrum, med byggstart år 2005. Hälso- och sjukvårdsdelegationen fattar beslut i ärendet nu på tisdag.
En motion från kristdemokraterna, Elkänslighet ett allt större problem, som behandlades av landstingsfullmäktige i februari, ligger till grund för nuvarande förslag.
Då beslöt landstingsmötet utreda behovet av elsanerade vårdplatser inom den slutna vården.

MÅNGA ELÖVERKÄNSLIGA
Utredarna föreslår att ett elsanerat undersökningsrum på vardera sjukhusen inrättas i en slags tidsmässig samordning med redan
inplanerade investeringar. Planering och genomförande ska ske i nära samarbete med berörd patientgrupp.
Antalet elkänsliga personer i landet beräknas uppgå till 2 000-10 000, vilket baseras på klagomål till elindustrin. Därför antar utredarna att det i vårt län rimligen bör finnas 50-300 elöverkänsliga personer.
Landstinget arbetar utifrån Försiktighetsprincipen som ger stöd i frågor om hälsorisker och elektromagnetiska fält. Den är vägledande för landstinget när investeringar i elsanering diskuteras. Principen har tagits fram av Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut.

FRIVILLIGHET
Principen innebär frivillighet vad gäller åtgärder, några nivåer är inte preciserade. Vid om- och nybyggnad av lokaler i Landstingsfastigheters regi utförs regelmässigt åtgärder för att reducera elektriska och magnetiska fält. Några exempel på åtgärder är 5-ledarsystem, skärmade rör- och dossystem, tvinnade elkablar, jordad armering och övriga anläggningsdelar.
Elsanererade undersökningsrum har tagits i bruk vid akutmottagningar på flera håll i landet, i Karlskoga, Kalmar och Uppsala.
Vid akutmottagningen i Karlskoga har ett elsanerat undersökningsrum tagits i bruk. Satsningen på ett rum vid akutmottagningen ses som ett första steg. En senare utvärdering ska visa om det räcker eller om ett rum på en vårdavdelning också behövs.
HSD, hälso- och sjukvårdsdelegationen anser att det behövs ytterligare diskussioner och utredningar innan det blir aktuellt med elsanerade vårdplatser vid länets sjukhus.

EVA GIDLUND

Annons

Läs mer i appen

Superlokalt. Superenkelt. Ladda ned vår app nu och kom ännu närmare dina nyheter

Ladda ned
Annons
Annons