Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Liten risk för olyckor

ÖRNSKÖLDSVIK. Sannolikheten för en olycka som dödar människor i omgivningen vid transporter av farligt gods är väldigt liten med de järnvägstunnlar som kommer att byggas i Örnsköldsvik.
Risken var betydligt större om V3-alternativet, det vill
säga med en station vid Paradisbadet och järnvägsbro över Inre hamnen, valts.

Annons

Det har Ville Välilä, Nacka, kommit fram till i ett examensarbete vid Lunds tekniska högskola. Han är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och arbetade inom räddningstjänsten i Örnsköldsvik i början av 1990-talet. Han har sedan läst vidare och i ett examensarbete på 10 poäng för att bli brandingenjör valde han att studera tunnelsäkerheten i hemstaden Örnsköldsvik.
Eftersom det är ett examensarbete valde jag att utgå från V3 som är sämsta tänkbara ur säkerhetssynpunkt. Jag har givetvis följt debatten och känner till att det
alternativet slopades för omkring fem år sedan. Som examensarbete har det emellertid varit tacksamt att teoretiskt studera riskerna med en station vid en tunnelmynning delvis insprängd i jord och berg med en gasolbrand och en jetflamma vid en tunnelmynning bland det allra värsta som kan inträffa.
Jag har dessutom valt värsta scenariot och inte tagit hänsyn till att Banverket räknar med nödbromsblockering och detektorer som känner av eventuella fel på hjulen före inpassage i tunnlarna.

LÅG RISK
Studien visar att risken för en dödsolycka för personer utanför tunnlarna inte är mer än en på tusen år. Risken för en stor olycka med 130 döda utanför tunnlarna är inte mer än en på en miljon år.
Trots dessa mycket små risker anser Ville Välilä att riskerna inte ska underskattas. Han har kommit fram till att riskerna överstiger norska Veritas rekommendationer med V3-alternativet men medger samtidigt att riskerna sannolikt understiger denna rekommendation med det alternativ som nu valts.
Studien omfattar endast personer som vistas utanför tunnlar och vid sidan om spåren. Riskerna för passagerarna är större men studier av detta ingår inte i examensarbetet.
Ville Välilä säger att A och O är utrymningsvägar för passagerarna i händelse av olyckor inne i tunnlar. Han är medveten om att Banverket och Räddningverket för diskussion om detta på högsta nivå i landet. Diskussionen gäller om det är tillräckligt med 600 meter mellan utrymningsvägarna eller om det ska vara ännu kortare avstånd.

INGA OLYCKOR
I tunnelbanan i Stockholm är det betydligt längre mellan utrymningsvägarna. Men den byggdes för 50 år sedan och är en säkerhetsrisk. Flera 10 000-tals passagerare vistas under jord och som regel är enda utrymningsvägar promenader till fots på grovt singel till tunnelmynningarna. Trots detta har inte en enda dödsolycka inträffat i tunnlarna.
Ville Väliläs uppsats visar att
inte en enda järnvägsolycka med farligt gods i tunnel finns rapporterad i Sverige eller i hela världen
under de senaste 30 åren. För att kunna göra beräkningar över risker har därför olyckor i biltunnlar analyserats.
Studier av järnvägsolyckan i
Kälarne med farligt gods ligger också till grund för Ville Väliläs
examensarbete.

SVEN LINDBLOM

Annons
Annons
Annons