Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare måste bort för att minska kostnaderna

/
  • Skolorna måste minska sina kostnader för att bildningsnämnden ska få ordning på sin ekonomi. Fler lärare måste bort.

Vårens krav på kostnadsminskning vid kommunens skolor har ännu inte slagit fullt ut:

Fler lärare måste bort.

Nu måste bildningsnämnden ta i med hårdhandskarna för att få ekonomin i balans.

– Vi måste anpassa verksamheten till minskade volymer, säger Birgit Olsson Johansson (S), nämndsordförande.

Annons

Örnsköldsviks kommun har släppt sin septemberrapport över ekonomin. På ett övergripande plan prognostiseras ett starkt resultat om 89 miljoner kronor och kommunen förväntas vara i balans under året.

Dock med förbehåll kring utvecklingen för de kommunala bolagen, som fortsatt uppvisar stora underskott.

Ett annat bekymmer är att vissa nämnder har haft markanta kostnadsökningar under året. Detta gäller framförallt bildningsnämnden som hittills inte har klarat av att anpassa verksamheten efter den demografiska utvecklingen.

Stora elevminskningar innebär helt enkelt att det är för många anställda i relation till antalet barn. Dessutom har barnkullarna utvecklats än mer negativt än vad skolförvaltningen tidigare hade prognostiserat.

I sammanhanget finns två utpekade skolområden, Moälven och Gideälven med sin landsbygdsproblematik: stora elevminskningar och stora geografiska områden med många enheter.

För Moälven handlar det om minus 3,6 miljoner kronor respektive minus 3,4 miljoner kronor för Gideälven.

Situationen medför att bildningsnämnden sammantaget väntas backa med strax över nio miljoner kronor i år.

Redan tidigt i våras aviserade nämnden ett generellt kostnadsminskningspaket, vilket skulle komma till rätta med obalansen.

I klartext handlar det naturligtvis om att lärare och skolpersonal måste bort.

Men bildningsförvaltningens krav på kostnadsminskning har ännu inte slagit ut fullt ut.

– Vi måste anpassa verksamheten till minskade volymer. VI följer utvecklingen noggrant och se till att beslutade besparingar ger full effekt, säger Birgit Olsson Johansson (S), nämndsordförande.

Men det är långt ifrån enbart bildningsnämnden som brottas med sin ekonomi.

Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar ett resultat på minus 1,9 miljoner kronor. Och detta kan påverka snösvängen, nu när vi med storsteg närmar oss vinter och kyla.

Helårsprognosen för vinterväghållningen uppgår redan till minus 5 miljoner kronor, efter vårvinterns många insatser: plogturer, snöbortforsling och halkbekämpning.

Bedömningen är att det i år inte är möjligt att reglera hela underskottet med barmarksunderhållet, varför prognosen inom hela gatuenheten landar minus 1 miljon kronor.

Annons
Annons
Annons