Annons

Hund dog - veterinär prickas

Hunden var mycket sjuk, men veterinären skickade hem den. Hunden avled efter några dagar.

Den 13 år gamla hunden var sjuk med symtom som urinläckage, bristande aptit och kräkning. Ägaren tog med den till veterinär och en rad prover togs. Men symtomen var diffusa och exakt vilken sjukdom den led av gick inte att fastställa. Hunden skickades hem utan åtgärd.

Samma kväll blev hunden betydligt sämre, den vinglade och kunde inte kontrollera kroppen. Samma veterinär uppsöktes och nya prover togs. Proverna var svårtolkade och hunden och dess ägare skickades återigen hem med uppmaningen att återkomma efter två veckor för ytterligare provtagning.

Några dagar senare kunde hunden knappt gå och allmäntillståndet var nu mycket dåligt. En annan veterinär kontaktades och nya undersökningar inleddes. Hunden ordinerades penicillin och skickades hem med ny inbokad tid kort därefter.

Dagen efter hade tillståndet försämrats och samma veterinär remitterade hunden till Universitetsdjursjukhuset i Uppsala. Väl på plats fick den en snabb diagnos, en blödning i buken som orakats av en tumör i mjälten som brustit. Dessutom hade den ett stort antal tumörer i lever, tarm och lungor. I samråd med veterinär beslutade hundägaren att hunden skulle få somna in.

Hundägaren har anmält de båda behandlade veterinärerna i Örnsköldsvik till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårdsbeslut, men bara den ena av dem prickas. Ansvarsnämnden har beslutat att tilldela förstnämnda veterinär en disciplinpåföljd i form av en erinran eftersom veterinären agerat försumligt i sin yrkesutövning.

Annons
Dela
  • +1 Intressant!
Annons
För att kunna se bubblare behöver du skapa ett konto.
Du får även tillgång till:
  • Spara artiklar i din personliga läslista.
  • Kommentera vårt innehåll.
  • Få lokala erbjudanden.
Skapa konto
Annons
Annons