Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handläggaren glömde bort sin egen utredning

/
  • En biståndhandläggare på socialkontoret i Örnsköldsvik utsattes för misshandel i går.

Uppgifterna att en pojke släpats nerför en trapp av sin pappa fick barn- och ungdomspsykiatrin att anmäla – och välfärdsförvaltningen att dra igång en utredning.

Men inte mycket har hänt på ett drygt halvår. Kommunens handläggare har nämligen flera gånger glömt bort utredningen.

Annons

Hanteringen av utredningen inom välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik kring hur pojken behandlas i hemmet har nu anmälts enligt Lex Sarah av en av förvaltningens chefer.

Orsaken är att utredningen blivit liggande sedan mitten av januari i år – på grund av att handläggaren flera gånger glömt bort den.

Det var i slutet av december förra året som förvaltningen fattade beslut om att inleda en utredning enligt paragraf 11 i socialtjänstlagen, SoL.

Anledningen var en anmälan från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Örnsköldsvik. Enligt uppgifterna från BUP hade en då 15-årig pojke blivit släpad nerför trappan av sin pappa.

Välfärdsförvaltningen ansåg uppgiften vara så allvarlig att det motiverade en utredning. Förvaltningen ville se om pojken kunde vara i behov av insatser i form av exempelvis skydd och stöd från socialtjänsten.

Den ansvariga handläggaren tog också inledande kontakter med pojkens mamma i mitten av januari i år, men bestämde sig sedan för att avvakta med vidare kontakter tills hon fått möjlighet att prata med pojken.

Enligt pojkens mamma var han dock ovillig till att ha kontakt med socialtjänsten.

Utredningen kring pojkens hemförhållanden och hur han behandlades av sin pappa, som är pojkens vårdnadshavare, glömdes sedan bort.

Först i april, tre månader senare, blev handläggaren påmind om utredningen. Hon glömde dock åter bort den.

I samband med en egen ärendegenomgång inför semestern i slutet av juni i år, blev handläggaren återigen påmind om utredningen som blivit liggande.

Handläggaren valde dock att inte agera alls.

Enligt välfärdsförvaltningens Lex Sarah-anmälan har pappan inte informerats om att kommunen inlett en utredning.

Inte heller pojken har informerats direkt. Kommunen skriver att han eventuellt "…fått information via modern."

Hela historien med den flera gånger bortglömda utredningen uppdagades i början av juli i år, när kommunens välfärdsförvaltning fick en ny anmälan från barn- och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik.

Enligt BUP hade pojken berättat för en kurator att han känt sig hotad av sin pappa och därför lämnat bostaden. Pojken hade sedan ringt till sin mamma och de hade kommit överens om att han skulle komma hem till henne.

En ny utredning har nu inletts angående pojkens situation och behov.

Den glömske handläggaren ska erbjudas ärendeledarstöd för att slutföra utredningen. Uppföljande samtal ska också hållas med henne för eventuellt fortsatt stödbehov.

Med anledning av det som hänt kommer välfärdsförvaltningen också att införa regelbundna ärendegenomgångar med samtliga socialsekreterare inom avdelningen.

Annons
Annons
Annons