Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Generellt är L ivets Ord bra”

SVEDJEHOLMEN. Skolverkets kritik mot Livets Ords skolor i Uppsala uppfattas inte som allvarlig av Trons Sköld och Broskolans företrädare i Örnsköldsvik.
– Mycket i det här ser jag som politik, säger Thomas Nordberg.

Annons

Sedan förra läsåret bedriver den kristna församlingen Trons Sköld i Örnsköldsvik en skola, från förskoleklass till och med läsår 5. Broskolan Örnsköldsviks
kristna skola, har 21 elever och finns i Svedjeholmen.
Trons Sköld, som står bakom skolan, är en fristående församling under Trosrörelsen, samma samfund som Livets Ord tillhör.
Församlingarna i Örnsköldsvik och Uppsala har inte något juridiskt samband med varandra, men Trons Sköld i Örnsköldsvik samarbetar med Livets Ord i Uppsala när det gäller missionsarbete och bibelstudier.
Thomas Nordberg, rektor vid Broskolan och pastor i Trons Sköld, tar inte så allvarligt på Skolverkets kritik mot Livets Ords skolor i Uppsala.
Ända sedan mitten av 80-talet har man granskat Livets Ords
skolor och tittat i städskrubbar och funnit att föräldrar städar lite väl mycket. Det är väl likadant nu också. Det här är saker som inte har så stor tyngd om man jämför med de problem som finns på kommunala skolor.

SATANS BARN
Mycket i det här ser jag som politik. Det finns ett stort socialistiskt tryck i Sverige och där hör
inte friskolor hemma, särskilt inte kristna friskolor, säger Thomas Nordberg.
Enligt Skolverket uppfyller inte Livets Ord de krav som lagen
ställer på en skolhuvudman.
Bedömningen grundar sig i första hand på undervisningen i ämnet kristendom, men frågor kring elevdemokrati ligger också till grund för bedömningen.
Skolorna följer inte lagen. Det syns tydligast i kristendomsundervisningen, där barn får lära sig skilja på folk och folk och där de som inte har den rätta tron är
satans barn, säger Ulf Lindberg, undervisningsråd som handlagt Skolverkets tillsyn.
Skolan är också väldigt auktoritärt styrd. Jag efterfrågade om eleverna varit med och påverkat och utformat undervisningen och fick till svar att det visst var demokrati på skolan. Lärare hade varit med och påverkat, säger Ulf Lindberg.

BIBELN SOM RÄTTESNÖRE
Broskolan i Örnsköldsvik har nyligen fått Skolverkets godkännande att utöka skolan till att omfatta hela grundskolan.
Skolans drivs i enlighet med målsättningar som känns igen från skollag och läroplan, men också utifrån målsättningar som formulerats annorlunda.
Broskolans mål är att med bibeln som rättesnöre fostra eleverna till goda och ansvarskännande samhällsmedborgare.
Skolan ska verka för att hos eleverna utveckla bibliska karaktärsdrag såsom ärlighet, disciplin, osjälviskhet, flit och medmänskligt ansvar.
Vi har kristendom som konfession och har en kristen skola. Vi värnar om det kristna arvet. Det är klart att vi då tror att kristendomen är bättre än andra religioner, men det få man inte säga i Sverige,
säger Thomas Nordberg.
Skolverkets kritik mot att Livets Ords skolor drivs alltför auktoritärt, tillbakavisas av Thomas Nordberg.
Jag har läst om att man tycker att skolorna är auktoritära. Men ordning är någonting som de flesta människor söker i den kommunala skolan i dag. Även de som inte är kristna tycker att det behövs lite mer ordning och reda i skolan.
Jag vill vara frimodig och säga att det inte är någonting konstigt med Livets Ord. Det är klart att
alla kan ha brister och det är möjligt att göra förbättringar, men
generellt är Livets Ord bra, säger Thomas Nordberg.

BODIL RESARE

Annons
Annons
Annons