Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dystert på länets arbetsmarknad

Örnsköldsvik. Fjolårets bokslut över arbetsmarknadsläget i länet visar att arbets-
lösheten bland ungdomar ökar och att varslen inte varit högre sedan början av 90-talet.
Dyster statistik som också speglar läget i Örnsköldsvik.

Annons

Totalt varslades 1 655 länsbor om uppsägning 2001. Flest var varslen i Sundsvall och Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik varslades 500 personer och i Sundsvall 519.
De ligger högt, men året innan var det extremt få varsel. Ett normalår har vi ungefär mellan 900 och 1000 varsel. Men visst har någonting hänt, framför allt under oktober och november. Det är en uppgång helt klart, framför allt inom tillverkningsindustrin, säger länsarbetsdirektör Gunnar Forss.
2001 års varsel ligger på en nivå som historiskt sett senast överträffades under 90-talets hundår på arbetsmarknaden,1992 och 1993, då 5 300 respektive 3 300 personer varslades i Västernorrland.
Varslen skiljer sig från de 92-93. Då drog offentliga sidan också in, men nu ligger varslen inom kommuner och landsting kvar på en oförändrat låg nivå och de har ett fortsatt stort rekryteringsbehov, säger Gunnar Forss.

EN FEMTEDEL UNGA
Statistiken visar också att länets ungdomar drabbas av arbetslöshet i större utsträckning än andra åldersgrupper. Av länets 6 296 arbetslösa är 980 personer mellan 18 och 24 år. I Örnsköldsvik, som relativt sett har en befolkning med länets lägsta arbetslöshet, med 3,7 procent, är arbetslösheten bland ungdomarna bland den högsta i länet. En av fem av kommunens arbetslösa är mellan 18 och 24 år. En ungdomsarbetslöshet som är länets tredje sämsta med 6,5 procent.
Nu när konjunkturen vänder är det ungdomarna som drabbas enligt principen sist in först ut. Men jag tycker nog att vi har bra koll på den här gruppen. Det är hög volym, men det är inte samma personer som är arbetslösa hela tiden. Det finns en stor genomströmning i den här gruppen, säger Gunnar Forss.
Bland fjolårets varsel stod tillverkningsindustrin för en stor del av ökningen. Där varslades 944 personer i jämförelse med 310 året dessförinnan.

UNGDOMARS TILLTRO
Men att varslen ökade inom tillverkningsindustrin oroar inte länsarbetsdirektören tillnärmelsevis lika mycket som om denna ökning också skulle påverka ungdomarnas inställning till industrijobb.
Även om vi inte är ett industrilän längre så utgör det ändå basen för sysselsättningen i vårt län, och Örnsköldsvik är ett stort industriområde. Jag är orolig för att ungdomar ska tolka den här ökningen som att det inte finns jobb inom industrin, för det kommer det att göra, säger Gunnar Forss.
Det råd man kan ge ungdomar som söker jobb, och de som går i grundskolan och gymnasiet, är att de skaffar sig en bra utbildning. Då kommer de att få jobb, även i det här länet, eftersom vi har så stora pensionsavgångar. Ur länets synvinkel finns det ett stort behov av kvalificerad arbetskraft inom tekniska yrken och vårdyrken, säger Gunnar Forss.

BODIL RESARE

Annons
Annons
Annons