Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansvarig politiker inte heller nöjd

/
  • Bildningsnämndens ordförande Birgith Olsson Johansson (S) menar att fritidshemmen är en prioriterad fråga. Hon tror att fritidshemmen har drunknat i skolans verksamhet och därför hamnat i skymundan.

Bildningsnämndens ordförande Birgith Olsson Johansson (S) är inne på samma linje som fritidspedagogen Ellinor Ljungros när det gäller fritidshemmen.

– Jag är absolut inte nöjd med den resursfördelning som vi har, vi behöver tillföra fritidshemmen mer resurser och tillvarata fritidspedagogernas kompetenser.

Annons

Samtidigt som bildningsnämnden har för avsikt att ta beslut om neddragning på personalbudgeten med en procent så vill Birgith Olsson Johansson satsa på fritidshemmen.

– Vi arbetar nu i första hand i partierna med kommunens budget 2013 och ramarna. Därefter börjar nämndernas internbudgetarbete.

– I bildningsnämnden har vi för avsikt att ta beslut i maj på en procent neddragning i personalbudgeten redan till hösten. Detta för att vara förberedda om kommunfullmäktige minskar ramarna, och gör inte KF det så ger det oss ett utrymme för omprioritering.

– Det är lättare att lägga till pengar än att dra ifrån. Bildningsnämnden kan bara ändra i sin personalorganisation på hösten eftersom vi arbetar läsårsvis och inte kalenderår.

Är fritidshemmen en prioriterad fråga?

– Fritidshemmen är en högt prioriterad fråga, frågeställningar har kommit fram vid många sammanträden framförallt det senaste året.

– Tyvärr tror jag att fritidshemmen har drunknat i skolans verksamhet och hamnat i skymundan och det är inte bara ett problem för Örnsköldsvik utan i hela riket. Fritidshemmens betydelse är ju också en mycket aktuell fråga nationellt och har debatterats ett antal gånger i riksdagen också.

Vilka åtgärder har gjorts utifrån Skolinspektionens krav efter översynen av fritidshemmen i kommunen?

– Jag har inte all detaljkunskap, men jag vet att ett arbete pågår på förvaltningsnivå gällande åtgärder som leds av Karin Jadelius, vår utvecklingschef, tillsammans med ett antal fritidspedagoger. Hon vet mer om det.

Hur tänker ni kring resurssystemet och fördelningen mellan tätort/landsbygd? Som det är nu verkar det slå hårt mot tätorten och de större grupperna.

– Ambitionen är att vi ska erbjuda likvärdig utbildning i hela vår kommun och då ska det inte spela någon roll om jag bor i tätort eller på landsbygd. Det ska vara utbildning med ökad måluppfyllelse och nolltolerans mot kränkningar som grund.

– Vad gäller ekonomin och resurser så finns det en utvecklingsgrupp som ser över resurssystem och de kommer att komma med förslag inför budget 2013.

– Men i grund och botten så måste vi veta budgetramarna inför 2013, de fastställs i KF i juni.

Har ni diskuterat att sätta ett tak för hur många barn per pedagogisk personal det kan finnas?

– Vi har inte diskuterat något tak och jag vet inte om det blir aktuellt, vi har det inte för förskolan heller. Det beror på barnens vistelsetid, lokaler, möjligheter till grupperingar, personaltäthet, kompetens och så vidare.

Under 2011 skulle arbete påbörjas med att frigöra mer resurser för att kunna minska barngruppernas storlek inom förskola och fritids, hur går det med detta?

– Som jag har sagt tidigare så är jag absolut inte nöjd med den resursfördelning vi har.

– Vi måste frigöra resurser och då måste det prioriteras från något annat och då får man ta det i etapper. Allt löses inte på ett år.

Annons
Annons
Annons