Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anhöriga fick inget av anslag på 2,1 miljoner

ÖRNSKÖLDSVIK. Revisionskollegiet riktar skarp kritik mot Örnsköldsviks kommun för handläggningen av Projekt anhörig 300.
Kommunen har fått ut 2 174 000 kronor i statligt bidrag för att utveckla stödet till dem som hjälper och vårdar anhöriga.
Revisionen visar att 1 196 000 kronor finns kvar och att resten, 978 000 kronor, gått till administration.

Annons

Staten har avsatt hela 100 miljoner kronor för åren 1999-2001 för att utveckla stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmen. Örnsköldsviks kommun har fått cirka 719 000 kronor per år av den potten. Revisionskollegiet har granskat hur pengarna använts och kommit med en lång rad anmärkningar.
Revisionskollegiet skriver att socialnämnden brustit i sin kontroll över projektet och hänvisar till kommunallagen. Den bristande kontrollen gäller styrning och ledning av projektet, organisation, rapportering och intern kontroll.
Revisionskollegiet är också kritisk till att nämnden brustit mot kommunens regler för upphandling eftersom det rör sig om över 400 000 kronor utan att offert begärts in. Socialnämnden har vidare inte preciserat vilka åtaganden som förväntas av konsulten för att han ska få sin ersättning.

NOLL TILL ANHÖRIGA
Syftet med projektet är inte att ge kontantstöd till anhöriga utan att på annat sätt underlätta deras arbete så att de klarar sin uppgift. På så sätt är det meningen att samhället ska undvika att sjuka som vårdas i hemmen inte kommer in på institutioner med dryga kostnader för kommunerna som följd.
Det har med andra ord ingått i projektet att klarlägga hur många anhöriga som har inget eller ringa stöd från samhället i sin vårdarroll, hur de upplever sin situation och vilka sociala kontakter de anhöriga har tid och ork för. Socialstyrelsen som beviljar pengarna betonar att insatser ska prioriteras till anhöriga som har ingen eller ringa hjälp från samhället.
Revisionskollegiets granskning visar emellertid att knappast en enda krona eller stödinsats kommit anhöriga till del, förutom en och annan anhörigträff (se faktaruta).

FEL METOD
Revisionskollegiet har läst konsultens slutrapport och ställer sig tveksamt till metodval i flera avseenden.
Bland annat har utskick till samtliga hushåll gjorts och endast ett 60-tal svar har kommit in. Socialnämnden får också kritik för låg ambitionsnivå när det gäller styrning och ledning av projektet. Vidare noteras att konsulten fått särskild ersättning för att ta fram ansökningshandlingar trots att detta inte finns reglerat i avtalet. Vidare saknas budget för olika aktiviteter och etappindelning.

ETT SVÅRT UPPDRAG
Socialnämndens ordförande Lena Näslund (s) har inte läst rapporten men betonar att statsbidraget inte varit avsett som kontantstöd. Hon hänvisar till konsulten Allan Sjöquist, som tidigare varit chef för kommunens äldreomsorg, och säger att pengarna är avsedda för resor för anhöriga och stimulans på annat sätt. Framför allt har projektet bestått av uppsökeri eftersom det här är en till stora delar anonym grupp.
Allan Sjöquist säger att han fått ut 12 000-13 000 kronor i månaden under projekttiden 1999-2001 som konsult och att det inte kan anses oskäligt (arbetsgivaravgifter tillkommer för kommunen). Han säger också att två personer varit anställda och att det varit ett svårt uppdrag som Örnsköldsviks kommun klarat väl så bra som andra kommuner.
Han blir däremot tystlåten när ÖA frågar vad anhöriga fått ut av projektet. Inte ens projektledaren har något svar på den frågan.
Revisionskollegiet skriver också att dina månadsfakturor inte innehåller någon specifikation över nedlagd arbetstid.
Det finns inte reglerat i mitt uppdrag att det ska vara så. Men till dig kan jag säga att det rör sig om cirka en halvtidstjänst till 31 december 2001.

SVEN LINDBLOM

Annons
Annons
Annons