Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafikverket vill förbättra säkerheten i Älandsbro

/
  • Avfarten på E4 mot Hemsön vill Trafikverket ta bort och ersätta med en helt ny anslutningsväg till en nybyggd korsning med E4 i centrala Älandsbro.
  • Gamla Ådalsbanan kan bli en attraktiv gång - och cykelväg mellan Älandsbro och Härnösand.

Trafikverkets förstudie innehåller en ny gång- och cykelväg på den gamla järnvägen mellan Härnösand och Älandsbro, en helt ny avfart mot Hemsö.

Annons

Frågan är känslig eftersom företagare i Älandsbro, bland annat Norrlands trä och Norbergs lager och logistik, helst vill att järnvägen ska fungera som stickspår till Ådalsbanan. Trafikverket vill inte längre driva spåret och erbjuder kommunen att ta hand om den.

Något som kommunen inte kan tänka sig.

– Vi har inget emot att spåret finns, det fyller en viktig funktion för företagarna i området. Vår principiella uppfattning är att all järnvägstrafik ska ägas och driftas av staten, sa nyligen kommunalrådet Fred Nilsson som vill få till stånd en lösning utan att kommunen går in med några pengar.

Trafikverkets förstudie är den andra i ordningen sedan 2009. Bakgrunden är att en förbifart förbi Härnösand från Kittjärn i söder till Överdal i norr och kortar E4 med 11 kilometer inte längre är med i Trafikverkets långsiktiga investeringsplan fram till 2021.

Därmed har behovet ökat av en långsiktig lösning av trafiksituationen genom Älandsbro.

Trafikverket föreslår en rad förbättringar för framförallt de oskyddade trafikanterna. Det handlar bland annat om mer säkerhet kring Älandsbro skola, exempelvis nedsättning av hastigheten till 40 km/tim, nya säkrare busskurer, fler fartkameror, ta bort vänstersvängar ut på E4 och leda mer trafik på gamla Saltviksvägen.

Genom att använda gamla Ådalsbanan behöver inte oskyddade trafikanter ta sig ut på E4 och kan exempelvis cykla på en väg utan backar till och från Älandsbro in mot Härnösand. Järnvägen skulle också kunna användas för annan trafik.

Flera fyrvägskorsningar är tänkt att byggas om eller få ny placering. Bland annat föreslås en omdragning av väg 727 mot Hemsön till en nybyggd korsning med E4 i centrala Älandsbro. Detta innebär att nuvarande trafikfarliga korsning kan stängas.

Även gång - och cykelvägen längs Ådalsbanan kommer delvis att få en helt ny dragning för att ta till vara på utsikten över Älandsfjärden.

Nyligen höll Trafikverket en information till allmänheten i Älandsbro. Planerna är också ute på remis. På torsdag sammanträder samhällsnämnden i Härnösands kommun för att diskutera förslaget.

Christine Östlund på Trafikverket är projektledare för förstudien som ska vara klar i slutet av året.

– Inga beslut är fattade och vi har heller inte fått några pengar till projektet. Min bedömning är att det handlar om ett par år innan vi kan påbörja arbetet ute på fältet, säger hon.

Annons
Annons
Annons