Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker höjer lönen med 16 000

/
  • Amanda Lind går nu från deltidspolitiker till mer eller mindre heltid med en 75 procents arvodering.

Vilken löneförhöjning. Nu får samhällsnämndens ordförande Amanda Lind ett betydligt högre arvode mitt under pågående mandatperiod.
Något som är väldigt ovanligt och som kritiseras av oppositionen.
Från att haft 40 procent av en kommunalrådslön får hon enligt förslaget nu 75 procent. Det innebär drygt 34000 kronor, en höjning med över 15000 kronor i månaden.

Annons

Att komma överens om hur man ska fördela arbetsuppgifterna mellan partierna brukar vara en grannlaga uppgift efter komplicerade förhandlingar. Denna fördelning brukar inte ändras under mandatperioden, däremot kan arvodena marginellt höjas i takt med all annan lönehöjning.

Men nu har majoriteten sett över arvodena och vill ha en större förändring.

– Vi har nu drygt ett års erfarenhet av hur arbetet i den nya mandatperioden ska organiseras. Jag vill mena att mycket fungerar bra, hävdar kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S).

Men när det gäller Amanda Lind vill han se en förändring.

– Samhällsnämndens politiska tid är enligt min uppfattning underbalanserad. Den aktuella obalansen är inte obetydlig, säger Fred Nilsson.

I normalfallet förbereder kommunstyrelsen alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Men arvodesfrågor är ett av undantagen. Den frågan bereds istället av en kommunfullmäktigeberedning under ledning av kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander. Den beredningen säger nu ja till föreslaget från Fred Nilsson. Frågan kommer med största sannolikhet att avgöras slutgiltigt på måndag då kommunfullmäktige sammanträder.

Fred Nilssons förslag går ut på att han vill utöka politikertiden och arvodet för Amanda Lind från 40 procent av en heltid motsvarande 18190 i månaden till 75 procent arvodering motsvarande 34106 kronor i månaden.

Enligt Fred Nilsson visar erfarenheten att jobbet som samhällsnämndsordförande är mer betungande än vad man trodde från början.

– Jag vill mena att det saknas stöd för tanken att samhällsnämndens politiska ledning ska fullgöra sitt uppdrag med lägre tilldelning av politisk resurs än vad som gäller för socialnämnden och skolnämnden.

Han menar att det finns objektiva mått som gör att dessa ordförande borde få lika mycket tid och lika mycket arvode.

Men denna förändring är dock politisk kontroversiell. Ingemar Wiklander (KD) och Samhällsnämndens förre ordförande Sigge Tjärnlund (M) är kritiska och reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det inte är lämpligt att ända arvodesprocent under pågående mandatperiod.

Fred Nilsson ser inte det här som något problem.

– Förslaget innebär inte att Miljöpartiet får något större inflytande än idag. Amanda Lind har redan i dag ett stort inflytande men det blir inte större på grund av den här förändringen, säger han.

Annons
Annons
Annons