Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Översvämningar kan hota Härnösands dricksvatten

Gådeåns vattensystem, som via Bondsjön förser Härnösands stad med dricksvatten, är utsatt för upprepade översvämningsrisker. Detta i sin tur kan äventyra hela dricksvattnet om exempelvis avlopp då läcker in i råvattnet.

Nu satsar Vattenmyndigheten på att försöka hitta ett åtgärdsprogram för att minimera den hälsorisken.

– Vi har fått 180 000 kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att kartlägga riskerna, säger vattendirektör Åke Bengtsson.

Annons

Han berättar att inventeringen av översvämningsriskerna blir något av ett pilotprojekt för vattensystem av det här slaget. Att man valde just Gådeåns vattensystem beror bland annat på att där redan har varit en del tidigare incidenter.

– Det har förkommit ras tidigare som fört med sig mycket jord till exempel.

En annan risk är att översvämningarna påverkar avlopp och bräddningspunkter för avloppet. Svämmar sådana områden över kan sjukdomsalstrande mikroorganismer spridas från avloppet till ytvattentäkten.

Det första steget blir att försöka samordna olika intressen, för kunskaperna om hur vattensystemet kan drabbas av översvämningar berör också fler intresseområden än dricksvattnet.

Vattensystemet är intressant även för friluftsliv, fiske och naturvård. I Brånsån finns till exempel flodpärlmusslor.

Meningen är att vattenmyndigheten ska samarbeta med kommunen, eller snarast med det kommunala Hemab som sköter både vattenförsörjning och avlopp.

Inledningsvis kommer man att mäta olika höjdnivåer, hur långt vatten kan sprida sig i samband med översvämningsincidenter. Sedan tas ett åtgärdsprogram fram för att minska riskerna, exempelvis att man flytta något avlopp.

Hemab kan också behöva titta över vattenskyddsområdets utformning, berättar Åke Bengtsson.

Det viktiga är att samordna olika intressen så inte alla gör samma sak. Förhoppningen är att kartläggningen ska kunna utföras under detta år och att man sedan ska ha ett åtgärdsprogram att arbeta utifrån.

Annons
Annons
Annons