Krav på upprustning i Ådalen

"Vi är nöjda med förslaget om kraftfulla förbättringsåtgärder på Ådalsbanan mellan Långsele och Nyland", säger landshövding Bo Källstrand.

Västernorrland visar stor enighet om vilka satsningar som är viktigast på järnväg och vägar. Dubbelspår på ostkustbanan till Härnösand och upprustning av sträckan Långsele-Nyland står högst på dagordningen.

Enigheten understryks i ett yttrande från länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet i Västernorrland där de allvarligaste bristerna och största behoven lyfts fram.

Mottagare är Trafikverket som på regeringens uppdrag genomför en översyn av kapacitetsbristerna i det svenska transportsystemet.

– Det är glädjande, och ett styrkebesked, att vi talar med en gemensam röst i denna viktiga fråga för Västernorrland. Bättre kommunikationer är nödvändiga för fortsatt tillväxt och sysselsättning, säger landshövding Bo Källstrand i en presskommentar.

– Bra att Trafikverket tydligt identifierat kapacitetsbristen på kustjärnvägen mellan Gävle och Sundsvall. Vi anser dock att ett dubbelspår Gävle-Härnösand måste komma till stånd ännu snarare. Det första steget är att avsätta resurser för att utreda och planera utbyggnaden av hela sträckan, säger landstingsstyrelsens ordförande Per Wahlberg.

– Vi är nöjda med förslaget om kraftfulla förbättringsåtgärder på Ådalsbanan mellan Långsele och Nyland. I dag är sträckan i uselt skick trots att den är ett viktigt avlastningsspår för gods för flera av länets större företag. Vi vill också att Trafikverket utreder ett triangelspår i Nyland, säger kommunförbundets ordförande Glenn Nordlund.

Länet vill även prioritera åtgärder på Mittbanan, triangelspår i Maland och Bergsåker samt upprustning av Tunadalsspåret. På vägsidan nämns förbifart Örnsköldsvik och förbifart Härnösand.

Dela
  • +1 Intressant!