Klart: Ingen gratis sjukhusparkering i Härnösand

Nej, det blir ingen gratis parkering vid sjukhus, varken i Härnösand eller någon annanstans i länet. Landstinget avslår ett förslag att slopa avgiften vid Härnösands närvård.

Parkeringen vid sjukhusområdet tas upp i en S-märkt motion. Åtminstone menar man att avgiften ska bort på p-platserna vid södra entrén till vårdcentralen Södra sundet i Härnösand.

"Det är ofta svårt att beräkna hur lång tid ett vårdbesök tar. Det skapar oro för att få böter om besöket tar för lång tid", skriver S-gruppen och påminner om att de privata vårdcentralerna har gratis parkeringar.

Fullmäktiges majoritet nappar inte på idén. Dels förlorar man pengar, dels anses det orättvist.

Om närvården i Härnösand blir avgiftsfri måste det även gälla alla andra landstingsparkeringar. Problemet i Härnösand bedöms varken större eller mindre än på andra håll i länet.

Avgift tas i dag ut vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå, vid närvården och landstingsstaben i Härnösand samt vid vårdcentralen Centrum och sjukhuset i Sundsvall. Landstinget tjänar 2,9 miljoner netto om året på avgifter och p-böter.

Ett extra argument i Härnösand gäller bilpendlare. Om avgiften behålls bara vid norra parkeringen närmast E4 menar fullmäktigemajoriteten att pendlarna förmodligen söker sig till gratisplatserna och tränger undan besökare och patienter vid närvården.

Dela
  • +1 Intressant!